Σύγκλειση Ανοικτού Ωοειδούς Τρήματος (PFO). Σε ποιούς; (video)

Σύγκλειση Ανοικτού Ωοειδούς Τρήματος (PFO). Σε ποιούς;
32ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 2011.

Μοιραστείτε το...