Στυτική Δυσλειτουργία και Καρδιοπάθειες (video)

Στυτική δυσλειτουργία σε ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες.
Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας, 18-20 Φεβρουαρίου 2010. Θεσσαλονίκη. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Μοιραστείτε το...