Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Καρδιολογία (video)

Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Καρδιολογία…χαμένοι στη μετάφραση.
Διάλεξη 2012. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδευτικές Διαλέξεις της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής.

Μοιραστείτε το...