Καταστατικό της ΕΚΕ: τι να αλλάξουμε;

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ)

Στη διάρκεια του φετινού Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 3μμ, πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΚΕ. Η σημασία της παρουσίας στη Γενική Συνέλευση όλων των μελών της εταιρείας μας, που μπορούν να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στο συνέδριο, είναι προφανής. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε μια τόσο σοβαρή απόφαση που θα καθορίσει τη λειτουργία της εταιρείας μας στο μέλλον να ληφθεί από μια μικρή μειοψηφία μελών, μπροστά στα αδιάφορα μάτια της μεγάλης πλειοψηφίας των καρδιολόγων, που θα βρίσκεται έξω από την αίθουσα. Είναι θέμα προσωπικής ευθύνης, αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού η ενεργός συμμετοχή όλων στην αναθεώρηση του καταστατικού. 

Η ΕΚΕ είναι επιστημονικό σωματείο, που λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του αστικού κώδικα, ο οποίος προβλέπει πως η Γενική Συνέλευση, που είναι το κυρίαρχο όργανο κάθε σωματείου, συγκαλείται σε συγκεκριμένο χώρο και συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης. Ώρα λήξης ουδέποτε αναφέρεται και η προσθήκη της είναι παράνομη! Μια Γενική Συνέλευση, πόσο μάλλον καταστατική, μπορεί να παραταθεί όσο χρειασθεί για να ολοκληρώσει απρόσκοπτα και αβίαστα τις εργασίες της. Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου μας πρέπει επομένως να διορθώσει το λάθος της να ορίσει και ώρα λήξης (5μμ !) και να τροποποιήσει άμεσα το πρόγραμμα, ώστε να μην υπάρχει καμιά εκδήλωση την Παρασκευή μετά τις 3μμ σε όλους τους χώρους του συνεδρίου, ώστε απρόσκοπτα να συμμετάσχουν όλοι!

Εκτός από τις προτάσεις της πλειοψηφίας του ΔΣ, οι προτάσεις των μελών του ΔΣ που μειοψήφησαν, όπως και προτάσεις κάθε μέλους της ΕΚΕ, μπορούν να τεθούν στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης, που είναι και το ανώτατο όργανο του σωματείου μας. Τυχόν παρεμπόδιση αυτής της νόμιμης διαδικασίας υποβολής προτάσεων από μέλη της ΕΚΕ, όπως κάποιοι επιθυμούν και επιδιώκουν, θα καταγραφεί στα πρακτικά και θα αποτελεί με βάση τον αστικό κώδικα, αιτία προσβολής της νομιμότητας της διαδικασίας και ακύρωσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Συνοπτικά θα εκθέσω τις δικές μου θέσεις και προτάσεις, που δεν έγιναν δεκτές από την πλειοψηφία του ΔΣ και δεν συμπεριλαμβάνονται στο «σχέδιο τροποποίησης καταστατικού της ΕΚΕ» που σας έχει σταλεί. Έχοντας συμμετάσχει στη διαμόρφωση των προτάσεων του ΔΣ που σας κοινοποιήθηκαν, θέλω να δηλώσω ότι συμφωνώ στις περισσότερες από αυτές, αλλά τις θεωρώ λίγες και ανεπαρκείς. Χωρίς ριζικές αλλαγές στο καταστατικό, αυτές οι προτάσεις δε θα εκσυγχρονίσουν την εταιρεία μας.

-Τι θα προσφέρει η ηλεκτρονική ψηφοφορία, αν παραμείνει η «παλαιοκομματική» ψηφοφορία εκλογής προέδρου και ο παλαιοκομματικός τρόπος λειτουργίας του ΔΣ, το λεγόμενο «προεδροκεντρικό σύστημα», όπου ο νυν πρόεδρος έχει απόλυτες εξουσίες, με την κάλυψη του αντιπροέδρου και του απερχόμενου προέδρου στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας;

-Που είναι στις επίσημες προτάσεις του ΔΣ η πρόβλεψη για το πάγιο αίτημα των ιδιωτών καρδιολόγων, που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών, να εκπροσωπούνται οι ιδιώτες γιατροί στο 9/μελές ΔΣ της εταιρείας μας;

-Τι μέριμνα λαμβάνουμε για τους νέους καρδιολόγους και τους ειδικευόμενους αυτές τις δύσκολες εποχές;

-Πως θα επιτύχουμε την ανανέωση των μελών του ΔΣ, όπου τα ίδια πρόσωπα εναλλάσσονται για δεκαετίες, όταν η εταιρεία μας διαθέτει 2.5 χιλιάδες μέλη;

Αυτά τα ερωτήματα είναι και οι βάσεις των τροποποιήσεων στο καταστατικό που πρότεινα, αλλά δεν πέρασαν στις προτάσεις του ΔΣ και τις οποίες θα υποβάλλω προς ψήφιση στην καταστατική Γενική Συνέλευση.

Οι προτάσεις μου είναι στα εξής άρθρα:

Άρθρο 9

Τα νέα τακτικά μέλη δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις τα πέντε πρώτα έτη από τη λήψη της ειδικότητας και συμμετέχουν δωρεάν σε όλες τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της εταιρείας μας την ίδια χρονική περίοδο. Η ετήσια συνδρομή των άλλων μελών μειώνεται σε ελάχιστο συμβολικό ποσό. Η εγγραφή στα συνέδρια μειώνεται κατά 50% και διατηρείται στα χαμηλότερα κατά το δυνατόν επίπεδα τα επόμενα έτη. (Τα οικονομικά της εταιρείας μας και η μείωση της σπατάλης καλύπτουν άνετα το κόστος).

Άρθρο 12

Τα δόκιμα μέλη (ειδικευόμενοι) δεν έχουν καμιά οικονομική επιβάρυνση και συμμετέχουν δωρεάν σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της εταιρείας μας.

Άρθρο 17

Η Εταιρεία διοικείται από 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και πέντε Συμβούλους. Η θέση του Απελθόντος Προέδρου καταργείται και τη θέση στο ΔΣ καταλαμβάνει εκπρόσωπος των ιδιωτών καρδιολόγων.

(Eίναι παράλογο μετά από μια εκλογή και μάλιστα με παλαιοκομματικές μεθοδεύσεις, να παραμένει το ίδιο πρόσωπο για 6 χρόνια σε 3 διαδοχικές θητείες σε θέση αντιπροέδρου, προέδρου και απερχόμενου προέδρου, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται).

Δικαίωμα εκλογής μέλους του ΔΣ στην ίδια θέση επιτρέπεται μέχρι δυο θητείες και μόνο για τη θέση Συμβούλου.

Δεν επιτρέπεται σε όλα τα μέλη του ΔΣ κατά τη διάρκεια της θητείας τους να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλης Ιατρικής Εταιρείας με αντικείμενο καρδιολογικού ενδιαφέροντος ή ομάδας εργασίας της εταιρείας μας. 

Ο Ταμίας εκλέγεται από τα μέλη του νέου ΔΣ λόγω της ευαισθησίας του αντικειμένου.

Σύνοψη των πρακτικών των συνεδριάσεων και των αποφάσεων του ΔΣ αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΚΕ.

Άρθρο 18

Για τη θέση του Αντιπροέδρου και τη θέση του Γραμματέα, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων από δυο υποψηφίων, υπάρχει η δυνατότητα και δισταυρίας, για την αποφυγή εκλογής υποψηφίων από μικρό ποσοστό του συνόλου των ψηφισάντων (όπως επανειλημμένα έχει συμβεί) .

Στη σύνθεση του ΔΣ συμμετέχουν τουλάχιστον ένας ιατρός μέλος ΔΕΠ, ένας ιατρός που ανήκει στο ΕΣΥ και ένας ιδιώτης ιατρός.

Άρθρο 34

Συζήτηση για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται μετά από έγκριση της Συνέλευσης.

(Διαφωνώ με την αντίθετη άποψη της πλειοψηφίας του ΔΣ στο σχέδιο που σας εστάλη).

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Μελετήστε το ισχύον καταστατικό, τις προτάσεις της πλειοψηφίας του ΔΣ, τις δικές μου και όλων των άλλων και μη διστάσετε να υποβάλλετε ελεύθερα δικές σας προτάσεις και να ψηφίσετε ό,τι πιστεύετε σωστό, όπως αρμόζει σε κάθε επιστήμονα και πολίτη αυτής της χώρας, που πρέπει επιτέλους να αλλάξει! Μη γίνετε με την απουσία σας συνυπεύθυνοι για τη συνεχή υποβάθμιση και απαξίωση της εταιρείας μας. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι, πως οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από τις κάθε είδους ανιαρές τελετές, δεξιώσεις και εκδηλώσεις αυτοθαυμασμού, αυτοϊκανοποίησης και ανταλλαγής φιλοφρονήσεων και κολακειών!

Μην επιτρέψετε λοιπόν, αντί για καταστατική να έχουμε μια παρωδία Γενικής Συνέλευσης, που θα «πιάσει στον ύπνο» λόγω ώρας (3μμ), τους σύνεδρους, μέλη της ΕΚΕ!

Καλή αντάμωση στη Θεσσαλονίκη!

Χρήστος Ντέλλος                                                      21 Οκτωβρίου 2015

Μοιραστείτε το...