Επείγουσες αλλαγές στην ιστοσελίδα της ΕΚΕ

Επιστολή προς τα μέλη του ΔΣ της ΕΚΕ
 

Με το τέλος της θητείας του προηγούμενου ΔΣ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και την επικείμενη ανάληψη καθηκόντων του νέου, στο οποίο θα συμμετέχω μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, θα ήθελα να σας επισημάνω τα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα και ανεπάρκειες, που παρατηρούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας και απαιτούν λήψη άμεσων μέτρων.

  1. Έλλειψη συντακτικής ομάδας, με επικεφαλής υπεύθυνο για την ιστοσελίδα μέλος του ΔΣ, γεγονός που κατά κύριο λόγο δημιουργεί όσες αδυναμίες αναφέρονται παρακάτω.
  2. Μόνιμη και διαδοχική εμφάνιση φωτογραφιών του ΔΣ και ιδιαίτερα των προέδρων, στην εμφανέστερη θέση της ιστοσελίδας (trailer) και μάλιστα σε κάθε σελίδα και θέμα αναζήτησης, που αποτελεί μοναδικό φαινόμενο σε ιστοσελίδα ιατρικής εταιρείας και είναι εκτός δεοντολογίας και αισθητικής.
  3. Σε αντίθεση με το παραπάνω, κανένα προβαλλόμενο μήνυμα ή οδηγίες κατά του καπνίσματος, της παχυσαρκίας και της καθιστικής ζωής δεν εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, την οποία επισκέπτεται καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών.
  4. Το περιεχόμενο του συνδέσμου (link) για την ενημέρωση του κοινού και των ασθενών, με τίτλο «ενημέρωση ασθενών», είναι ιδιαίτερα φτωχό έως ανύπαρκτο.
  5. Αδυναμία ή εξαιρετική δυσκολία πρόσβασης στα διεθνή ιατρικά περιοδικά, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για βελτιώσεις σε ένα τόσο σημαντικό θέμα.
  6. Ελλιπής και ανεπαρκής ενημέρωση των πρόσφατων σημαντικών ειδήσεων στην καρδιολογία και χωρίς παράθεση της σοβαρής κριτικής που γίνεται συχνά σε αυτές.
  7. Απουσία πρακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ειδικευόμενους και νέους συναδέλφους.
  8. Έλλειψη ενημέρωσης των μελών της ΕΚΕ για τις αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, ώστε να έχουν άποψη και ενεργό συμμετοχή.
  9. Απουσία στα περιεχόμενα του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, που αποτελεί νόμο του κράτους και πρέπει να βρίσκεται σε κάθε ιστοσελίδα ιατρικής εταιρείας, για την ενημέρωση και νομική προστασία των μελών της.
  10. Καμία αναφορά, προβληματισμός και συστάσεις για την άσκηση της καρδιολογίας στις οικονομικές συνθήκες πτώχευσης της χώρας. 

Μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα καρδιολογικών εταιρειών άλλων χωρών, της ευρωπαϊκής ή αμερικανικής καρδιολογικής εταιρείας ή και κάθε άλλης ειδικότητας ελληνικής ιατρικής εταιρείας, αποκαλύπτει την ανεπάρκεια και κακή ποιότητα και αισθητική της δικής μας ιστοσελίδας. Παντού στα trailers και σε περίοπτες θέσεις των ιστοσελίδων προβάλλονται ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος, προληπτικά μέτρα και πληροφορίες για τους ασθενείς και το κοινό, νέες εξελίξεις και προσεχή συνέδρια. Τα μέλη και οι πρόεδροι του ΔΣ της εταιρείας αναφέρονται απλώς σε κάποια εσωτερική σελίδα, χωρίς κατά κανόνα καμία φωτογραφία. Είναι από την άλλη παράδοξο μια ιατρική εταιρεία σαν τη δική μας, που δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στη διενέργεια πολυδάπανων συνεδρίων και εξορμήσεων ενημέρωσης ιατρών, ασθενών και κοινού, να χρησιμοποιεί ελάχιστα για αυτό τον σκοπό την ηλεκτρονική της σελίδα, που έχει ασύγκριτα μεγαλύτερη πληθυσμιακή εμβέλεια και μηδαμινό κόστος. Η ηλεκτρονική επίσης ενημέρωση των μελών της ΕΚΕ για τις αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ θα βοηθούσε, όπως επισημαίνεται από πολλούς, στην οφειλόμενη ενημέρωση των μελών, στην μεγαλύτερη ενεργό συμμετοχή τους και στη διαφάνεια.

Η ηλεκτρονική ενημέρωση, εκπαίδευση και επικοινωνία σε ιατρικά θέματα είναι η σημαντικότερη σήμερα, τόσο για τους γιατρούς, όσο και τους ασθενείς και το κοινό. Η ιστοσελίδα μιας μεγάλης ιατρικής εταιρείας αποτελεί βασική προτεραιότητα και απαιτεί μεγάλη υπευθυνότητα και προσπάθεια για την καλύτερη παρουσίαση τόσο στη μορφή, όσο και στο περιεχόμενο. Οι παραπάνω επισημάνσεις είναι μόνο η αρχή μιας σοβαρής προσπάθειας, που έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν στο νέο ΔΣ με μια νέα ιστοσελίδα, που θα προβάλλει και θα εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας μας, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της.

Μια τελευταία σημαντική παρατήρηση: Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία διοικείται με βάση το καταστατικό της (άρθρο 17) από 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όχι από Προεδρείο, όπως εσφαλμένα αναγράφεται στην ιστοσελίδα και πρέπει άμεσα να διορθωθεί.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Χρήστος Ντέλλος
 

Παράκληση η παραπάνω επιστολή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΕ.

Μοιραστείτε το...