Γενική Συνέλευση της ΕΚΕ-Πρέπει να είμαστε εκεί!

Στις 4 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6μμ, στο αμφιθέατρο του κτιρίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), πραγματοποιείται η ετήσια  τακτική Γενική Συνέλευση.

Η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση μελών έχει ιδιαίτερη σημασία, λόγω των σοβαρών προβλημάτων της εταιρείας μας, αλλά και γενικότερα των προβλημάτων του ιατρικού κλάδου αυτή την δύσκολη περίοδο για όλη την ελληνική κοινωνία. Η υποβάθμιση του κυρίαρχου ρόλου της Γενικής Συνέλευσης σε τυπική και σύντομη διαδικασία, με την παρουσία ελαχίστων μελών, οδήγησε σε μια σειρά προβλημάτων και στρεβλώσεων στη λειτουργία της εταιρείας μας. Σοβαρές παραβιάσεις του καταστατικού, απαράδεκτες εκλογικές μεθοδεύσεις και παλαιοκομματικές τακτικές, αυθαίρετη μετατροπή του ΔΣ σε «Προεδρείο» με ανεξέλεγκτες αρμοδιότητες και εξουσίες και υποβάθμιση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου της εταιρείας.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία στη διάρκεια της μακράς ιστορίας της έχει επιτύχει ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο, που πρέπει και να αναγνωρίζουμε και να τιμούμε. Εδώ όμως και αρκετά χρόνια εμφανίζει όλα τα παραπάνω συμπτώματα παρακμής και έχει μετατραπεί σε έναν πολυδάπανο γραφειοκρατικό μηχανισμό. Όλα τα μέλη της εταιρείας έχουμε ευθύνη για τη συνέχιση αυτής της κατάστασης επί σειρά ετών. Η λύση δεν είναι η απόσυρση, αλλά η ενεργός συμμετοχή νέων συναδέλφων, τόσο ηλικιακά, όσο και με νέες ιδέες, στα θέματα της εταιρείας μας. Τα εκατοντάδες μέλη που στελεχώνουν πρόθυμα τις Ομάδες Εργασίας έχουν ακόμα μεγαλύτερη υποχρέωση να βρίσκονται στη Γενική Συνέλευση! Η ΕΚΕ ανήκει στα δυόμιση χιλιάδες μέλη της και όχι σε μια ολιγομελή ομάδα συναδέλφων!


Χ. Ντέλλος                                                                                                     30 Ιανουαρίου 2015
Μέλος του νέου ΔΣ της ΕΚΕ

Μοιραστείτε το...